Integrale veiligheid

Veiligheid is in onze samenleving van groot belang en van oudsher een kerntaak van de overheid...
Lees meer >>

Keurmerk Veilig Ondernemen

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal...
Lees meer >>

Arbo en Veiligheid


Lees meer >>

Subsidie voor beveiliging

Maak gebruik van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven en laat een beveiligingsscan uitvoeren...
Lees meer >>Integrale veiligheid

Een veilige samenleving kan echter niet meer alleen door de overheid worden gerealiseerd. Steeds meer partijen zijn betrokken bij het ontwikkelen en aanscherpen van integraal veiligheidsbeleid. Veilig uitgaan, veilig ondernemen, een veilig woon- en leefklimaat, verstoringen van de openbare orde, het tegengaan van criminaliteit en overlast, cameratoezicht, onveiligheidsgevoelens en handhaving van regelgeving zijn actuele thema’s op het gebied van integraal veiligheidsbeleid.