Integrale veiligheid

Veiligheid is in onze samenleving van groot belang en van oudsher een kerntaak van de overheid...
Lees meer >>

Keurmerk Veilig Ondernemen

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal...
Lees meer >>

Arbo en Veiligheid


Lees meer >>

Subsidie voor beveiliging

Maak gebruik van de subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven en laat een beveiligingsscan uitvoeren...
Lees meer >>Keurmerk Veilig Ondernemen

Dit tast het gevoel van veiligheid aan en ook de financiele schade kan flink oplopen. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren. Het KVO-proces richt zich op het samenbrengen van de betrokken partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, om die vervolgens samen aan te pakken. Het doel is om zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op een bedrijventerrein of in een winkelgebied te verhogen.

 

Het KVO heeft voor alle deelnemers een duidelijke meerwaarde. Met maatregelen zoals inbraak-, overval-, en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelgebied of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij.

 

Het KVO-proces is opgebouwd uit acht stappen en ziet er schematisch als volgt uit:

 

Stap 1 Samenwerking vormgeven

Met behulp van een intentieverklaring kan aangegeven worden met wie, en op welke wijze, er wordt samengewerkt.

 

Stap 2 Veiligheidsanalyse

Met de veiligheidsanalyse maakt het samenwerkingsverband inzichtelijk welke veiligheidsproblemen er op het bedrijventerrein of in het winkelgebied spelen.

 

Stap 3 Plan van aanpak

In het plan van aanpak worden de doelstellingen, maatregelen en activiteiten gedefinieerd.

 

Stap 4 KVO aanvragen

Als de analyse, het plan van aanpak én de ambities door de samenwerkende partijen zijn beschreven, kan het KVO-certificaat worden aangevraagd.

 

Stap 5 Uitvoering plan van aanpak

In de uitvoeringsfase worden de gekozen maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd.

 

Stap 6 Evaluatie en nieuwe analyse

Met de evaluatie stellen de KVO-partners vast wat er goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. De uitkomsten van de evaluatie vormen een actielijst met verbeterpunten voor de uitvoering. Ook dient er opnieuw een analyse gemaakt te worden, zoals vermeld bij stap 2.

 

Stap 7 Plan van aanpak vernieuwen

De evaluatie en nieuwe analyse geven inzicht in nieuwe activiteiten en vormen de basis voor een nieuw plan van aanpak. Met behulp van dit plan kan hercertificatie aangevraagd worden.

 

Stap 8 Hercertificering

De evaluatie, de nieuwe analyse en de uitgevoerde maatregelen worden beoordeeld op hun proces. Dit geeft recht op een hercertificaat.

 

 

Lees meer over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (www.hetccv.nl)

 

 

Bron: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid